Kapalaran ng buhay
Kayamanan
Pag-ibig at kaligayahan
Proteksyon laban sa Kasamaan

Darating ang pera…

Money Amulet
na iyong pag-aari

Ang Money Amulet ay ginagawa para sa espesipikong tao, at bahagi ng paggawa ng bawat agimat ang pasasagawa ng sinaunang ritwal sa ngalan ng taong iyon. Mula rito, gagana lang ito katulong ng enerhiya ng taong iyon. Tumutulong itong Agimat na ito para mapabuti ang lagay ng kalusugan, mahanap at mapanatili ang pag-ibig, at makaakit ng swerte at kaligayahan.

Mag-order sa

3580 ₱ 1790 ₱

Ano ang buhay ng mga taong may Money Amulet?

Akala ko ay malulubog ako sa utang at hindi na makakabawi. Nagsimula ang lahat sa utang. Lagi akong nakakatanggap noon ng mga tawag mula sa mga kolektor! Naging impyerno ang buhay ko dahil sa mga pagkakautang. Binili ko ang Money Amulet gamit ang kahuli-hulihang pera ko... desperadong-desperado na ako! Hanggang sa nabawasan ang utang ko at inalukan ng disenteng trabaho na may mas mataas na sahod!

Fernando, Maynila

NAGULAT ako, sa totoo lang! Panay ang dating sa akin ng pera…maraming taon na akong nagbebenta ng mga kasuotan sa social media, pero hindi pa ako nakaipon ng ganito kalaking halaga! Tuloy-tuloy ang bili ng mga kliyente ko at ngayon nga ay bultuhan ang kanilang pagbili. Sa loob ng 3 buwan, malaki ang naitabi ko na sapat na para mabili ko ang pinapangarap kong sasakyan! Lagi kong sinusuot bilang kwintas ang Money Amulet at hindi ko ipinapakita kahit kanino ang kayamanan ko!

Angela, Cebu

Noon pang Marso 12, 2016 ko sinusuot ang Money Amulet, at gusto kong sabihin na sa panahong ito, bumuti ang aking buhay. Halimbawa, agad na tumigil sa pagsusugal ang asawa ko at nakahanap siya ng trabaho. Nagsimula rin akong makaipon dahil sa mga raket ko, samantalang ilang buwang walang-wala ako noon. Sa wakas ay nakapagbakasyon kaming pamilya sa isang sikat na lugar at nakalimutan ang lahat ng mga pagsubok at problemang laging dumarating sa amin noon. Maaming salamat!

Aizel, Butuan

Nararapat din sa iyo ang magandang buhay,
walang kahirapan, problema, at utang.

Mag-order sa

3580 ₱ 1790 ₱

Dapat ay may pagkakapantay-pantay sa mundong ito: bakit ang ilan ay ipinanganak nang nasa kanila na ang lahat, samantalang maluha-luhang binibilang ng ilan ang kakarampot nilang barya kada buwan? Karapatan mong mamuhay nang masagana, hindi lang basta ang mag-survive. Tumutulong ang Agimat na mapabuti ang lagay ng kalusugan, mahanap o mapanatili ang pag-ibig, at makaakit ng swerte sa iyong negosyo. Ito ang pinakamakapangyarihang agimat sa lahat!

Kapag pinagsama, nagdadala ang mga ito ng magandang resulta.
Money Amulet

Ang Money Amulet ay umaakit ng pera at kapayapaan para sa may-ari nito. Makakaipon ka ng mas maraming pera, makakatanggap ng magagandang alok, at makakapulot pa nga ng pera sa kalye. Sa pamamagitan ng Money Amulet, susuwertehin ka sa loterya at iba pang mga patayaan. Higit na bubuti ang iyong pinansiya.

Love & Luck Amulet

Ang Love & Luck Amulet ay magdadala ng swerte sa may-ari nito sa usapin ng pag-ibig at magdudulot ng masasayang romantikong relasyon. Lagi kang mapapansin ng hindi kabaro kapag may Agimat na ito, at sa tulong ng kapangyarihan nito, mahahanap niya ang nakalaan para sa kanya. Bilang karagdagan, tumitibay rin ang pagsasama ng mag-asawa dahil sa Agimat na ito; pinoprotektahan sila laban sa negatibong enerhiyang maaaring sumira ng pamilya.

Health Amulet

Ang Health Amulet na para sa kalusugan at mahabang buhay ay nagpapatibay ng imunidad at dahil dito ay madali kang gagaling mula sa mga karamdaman. Binibigyan nito ang may-ari nito ng magandang kondisyon ng katawan, enerhiya, at sigla. Ang pinakamahalaga, dapat ay naniniwala ka sa kapangyarihan nito.

Mag-order na ng Money Amulet ngayon! Punan ang form sa ibaba at gagawin namin ang iyong Money Amulet sa loob lang ng 3 araw ng negosyo.

3198 ₱ 1599 ₱

May diskwento na depende sa indibidwal na mga pagbili
Mag-order at makatanggap ng libreng konsultasyon tungkol sa agimat na ito!

Atensyon! Ibigay lang ang Buong Pangalan sa form ng pag-order,
mahalaga ito para sa iyong adres at sa wastong ritwal sa pagsasakapangyarihan.

3580 ₱ 1790 ₱